Our dear friends and casual visitors,

Welcome to children's folklore group Turiec. Coming soon to learn more about us.

Pravidelné skúšky DFS Turiec sú zrušené do odvolania.

počítadlo.abz.cz

Our dear friends and casual visitors,

Welcome to children's folklore group Turiec. Coming soon to learn more about us.

Contact

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO
Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414
dfsturiec@dfsturiec.sk